Artificial Intelligence and Statistics

www.aistats.org

21. AISTATS 2018: Playa Blanca, Lanzarote, Canary Islands, Spain

20. AISTATS 2017: Fort Lauderdale, FL, USA

19. AISTATS 2016: Cadiz, Spain

18. AISTATS 2015: San Diego, California, USA

17. AISTATS 2014: Reykjavik, Iceland

16. AISTATS 2013: Scottsdale, AZ, USA

AISTATS 2013 Home Page

15. AISTATS 2012: La Palma, Canary Islands

14. AISTATS 2011: Fort Lauderdale, USA

13. AISTATS 2010: Sardinia, Italy

12. AISTATS 2009: Clearwater Beach, Florida, USA

11. AISTATS 2007: San Juan, Puerto Rico

10. AISTATS 2005: Bridgetown, Barbados

9. AISTATS 2003: Key West, Florida, USA

8. AISTATS 2001: Key West, Florida, USA

7. AISTATS 1999: Fort Lauderdale, Florida, USA

5. AISTATS 1995: Fort Lauderdale, Florida, USA

maintained by Schloss Dagstuhl LZI, founded at University of Trier