AAAI Conference on Artificial Intelligence

www.aaai.org - AAAI: Association for the Advancement of Artificial Intelligence (formerly the American Association for Artificial Intelligence)

other AAAI publications on DBLP: AIIDE, FLAIRS, ICAPS, ICWSM, KR, ...

32nd AAAI / 30th IAAI 2018: New Orleans, LA, USA

31. AAAI / 29. IAAI 2017: San Francisco, California, USA

30. AAAI / 28. IAAI 2016: Phoenix, Arizona, USA

29. AAAI / 27. IAAI 2015: Austin, Texas, USA

28. AAAI / 26. IAAI 2014: Québec City, Québec, Canada

27. AAAI / 25. IAAI 2013: Bellevue, Washington, USA

26. AAAI / 24. IAAI 2012: Toronto, Ontario, Canada

25. AAAI / 23. IAAI 2011: San Francisco, California, USA

24. AAAI / 22. IAAI 2010: Atlanta, Georgia, USA

23. AAAI / 20. IAAI 2008: Chicago, Illinois, USA

22. AAAI / 19. IAAI 2007: Vancouver, British Columbia, Canada

21. AAAI / 18. IAAI 2006: Boston, Massachusetts, USA

-

AAAI 2006 Home Page

20. AAAI / 17. IAAI 2005: Pittsburgh, Pennsylvania, USA

19. AAAI / 16. IAAI 2004: San Jose, California, USA

No AAAI in 2003, because IJCAI'03 in Acapulco, Mexico

18. AAAI / 14. IAAI 2002: Edmonton, Alberta, Canada

(in 2001 IJCAI was in North America)

17. AAAI / 12. IAAI 2000: Austin, TX

-

AAAI/IAAI 2000 Home Page

16. AAAI / 11. IAAI 1999: Orlando, Florida

15. AAAI / 10. IAAI 1998: Madison, Wisconsin

14. AAAI / 9. IAAI 1997: Providence, Rhode Island

13. AAAI / 8. IAAI 1996: Portland, Oregon

12. AAAI 1994: Seattle, Washington

11. AAAI 1993: Washington, DC

10. AAAI 1992: San Jose, California

9. AAAI 1991: Anaheim, California

8. AAAI 1990: Boston, Massachusetts

7. AAAI 1988: St. Paul, Minnesota

6. AAAI 1987: Seattle, WA

5. AAAI 1986: Philadelphia, PA

4. AAAI 1984: Austin, TX

3. AAAI 1983: Washington, D.C.

2. AAAI 1982: Pittsburgh, PA

1. AAAI 1980: Stanford University, CA

maintained by Schloss Dagstuhl LZI, founded at University of Trier