BibTeX record journals/dam/GabrelMM15

download as .bib file

@article{DBLP:journals/dam/GabrelMM15,
 author  = {Virginie Gabrel and
        Maude Manouvrier and
        C{\'{e}}cile Murat},
 title   = {Web services composition: Complexity and models},
 journal  = {Discret. Appl. Math.},
 volume  = {196},
 pages   = {100--114},
 year   = {2015},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.dam.2014.10.020},
 doi    = {10.1016/j.dam.2014.10.020},
 timestamp = {Thu, 20 Feb 2020 15:48:31 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/dam/GabrelMM15.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics