BibTeX record journals/dam/MengCF10

download as .bib file

@article{DBLP:journals/dam/MengCF10,
 author  = {Qiang Meng and
        Lusheng Chen and
        Fang{-}Wei Fu},
 title   = {On homogeneous rotation symmetric bent functions},
 journal  = {Discrete Applied Mathematics},
 volume  = {158},
 number  = {10},
 pages   = {1111--1117},
 year   = {2010},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.dam.2010.02.009},
 doi    = {10.1016/j.dam.2010.02.009},
 timestamp = {Sun, 28 May 2017 13:22:23 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/dam/MengCF10},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics