BibTeX record journals/vlc/SaleheenL18

download as .bib file

@article{DBLP:journals/vlc/SaleheenL18,
 author  = {Shibli Saleheen and
        Wei Lai},
 title   = {UIWGViz: An architecture of user interest-based web graph vizualization},
 journal  = {J. Vis. Lang. Comput.},
 volume  = {44},
 pages   = {39--57},
 year   = {2018},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.jvlc.2017.11.006},
 doi    = {10.1016/j.jvlc.2017.11.006},
 timestamp = {Thu, 21 Jun 2018 12:18:14 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/vlc/SaleheenL18.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics