BibTeX record series/hci/SeffahVD09

download as .bib file

@book{DBLP:series/hci/SeffahVD09,
 editor  = {Ahmed Seffah and
        Jean Vanderdonckt and
        Michel C. Desmarais},
 title   = {Human-Centered Software Engineering - Software Engineering Models,
        Patterns and Architectures for {HCI}},
 series  = {Human-Computer Interaction Series},
 publisher = {Springer},
 year   = {2009},
 url    = {https://doi.org/10.1007/978-1-84800-907-3},
 doi    = {10.1007/978-1-84800-907-3},
 isbn   = {978-1-84800-906-6},
 timestamp = {Sun, 02 Jun 2019 20:42:15 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/series/hci/SeffahVD09},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics