BibTeX record journals/amai/DuntschV07

download as .bib file

@article{DBLP:journals/amai/DuntschV07,
 author  = {Ivo D{\"{u}}ntsch and
        Dimiter Vakarelov},
 title   = {Region-based theory of discrete spaces: {A} proximity approach},
 journal  = {Ann. Math. Artif. Intell.},
 volume  = {49},
 number  = {1-4},
 pages   = {5--14},
 year   = {2007},
 url    = {https://doi.org/10.1007/s10472-007-9064-3},
 doi    = {10.1007/s10472-007-9064-3},
 timestamp = {Mon, 05 Jun 2017 12:38:10 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/amai/DuntschV07.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics