BibTeX record journals/ijdsn/LiuCXSZ14

download as .bib file

@article{DBLP:journals/ijdsn/LiuCXSZ14,
 author  = {Wei Liu and
        Yongle Chen and
        Yongping Xiong and
        Limin Sun and
        Hongsong Zhu},
 title   = {Optimization of Sampling Cell Size for Fingerprint Positioning},
 journal  = {Int. J. Distributed Sens. Networks},
 volume  = {10},
 year   = {2014},
 url    = {https://doi.org/10.1155/2014/273801},
 doi    = {10.1155/2014/273801},
 timestamp = {Sun, 21 Jun 2020 17:39:57 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/ijdsn/LiuCXSZ14.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics