BibTeX record journals/ijhci/NtuenPK10

download as .bib file

@article{DBLP:journals/ijhci/NtuenPK10,
 author  = {Celestine A. Ntuen and
        Eui H. Park and
        Gwang{-}Myung Kim},
 title   = {Designing an Information Visualization Tool for Sensemaking},
 journal  = {Int. J. Hum. Comput. Interact.},
 volume  = {26},
 number  = {2{\&}3},
 pages   = {189--205},
 year   = {2010},
 url    = {https://doi.org/10.1080/10447310903498825},
 doi    = {10.1080/10447310903498825},
 timestamp = {Thu, 18 Jun 2020 22:01:54 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/ijhci/NtuenPK10.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics