BibTeX record journals/jcns/HaagTB97

download as .bib file

@article{DBLP:journals/jcns/HaagTB97,
 author  = {J{\"{u}}rgen Haag and
        Fr{\'{e}}d{\'{e}}ric E. Theunissen and
        Alexander Borst},
 title   = {The Intrinsic Electrophysiological Characteristics of Fly Lobula Plate
        Tangential Cells: {II.} Active Membrane Properties},
 journal  = {J. Comput. Neurosci.},
 volume  = {4},
 number  = {4},
 pages   = {349--368},
 year   = {1997},
 url    = {https://doi.org/10.1023/A:1008804117334},
 doi    = {10.1023/A:1008804117334},
 timestamp = {Thu, 16 Jul 2020 16:37:09 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/jcns/HaagTB97.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics